מנגנונים מתקדמים

אישור בשתיקה, רישיון שלילי, סעיפי שקיעה, פיילוטים, פרלמנטים

@משפט פתיחה

אישור בשתיקה

מנגנון שהופך את ברירת המחדל וקובע שבמקרה שהממשלה לא מגיבה לבקשה לרישיון – ניתן אישור אוטומטי למבקש

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי