פיקוח ואכיפה

@משפט פתיחה

מדריך נ"ס – פרק ג', אקסל חד מימדי, אקסל דו מימדי, אקסל למיפוי סיבת ההפרה (מוטיבציה, יכולת)

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי

@שם התוצר

משפט תיאור על הכלי