בתקשורת

רפורמה שיזמתי הושלמה ופתחה יבוא בשר טרי לישראל (2018)​

מהלך להקמת פורטל רגולציה מחייב לפרסום נהלים רגולטורים (2019)

רשימת 40/40 של Themarker לשנת 2020

על הרפורמות ברגולצית היבוא (2016)

סעיפי שקיעה בחקיקה – הצעה שזכתה במקום השביעי בתחרות של "רדיקל" (2020)​

על הצורך להטמיע מדיניות רגולציה בעבודת הכנסת – התייחסות למאמר שפרסמתי (2020)

ראיון על הרפורמות שגיבשתי (2016)

תהליך גיבוש מדיניות להתמודדות עם הברחת ביצים לישראל (2017)

סיקור של מדיניות ניהול הסיכונים של הממשלה, לאור המדריך הממשלתי שחיברתי (2020)