רשימת פרסומים

פרסומים ממשלתיים מרכזיים (רשימה חלקית)

 1. "דוח בחינת רגולציה חדשה (RIA) – מדיניות לאימוץ תקינה בין-לאומית ברגולציה של הרשות הארצית לכבאות והצלה" (2021), עם נילי מרטינז. [https://bit.ly/FireRegulationInt-RIA]
 2. "Policy of adopting international standardization in the regulations of the Israel Fire and Rescue Authority" (2021) with Nili Martinez [https://bit.ly/Fire_Reg_RIA_EN]
 3. "דוח פערים ובעיות יסוד במערכת הרגולטורית בישראל: לקראת מדיניות רגולציה חכמה" (2021). [http://bit.ly/Mor_Report]
  נכתב לבקשת הצוות הבין משרדי שניסח את חוק עקרונות האסדרה.
 4. "מדריך לניהול סיכונים ברגולציה ובמדיניות ציבורית" משרד ראש הממשלה (2018). [http://bit.ly/RegRiskManage1]
 5. "דוח בחינת רגולציה חדשה (RIA) – סימון ביצי מאכל לצורך התמודדות עם הברחת ביצים" (2016) [https://bit.ly/RIA_eggs]
  דוח ה-RIA הראשון שנכתב בישראל.

מאמרים

 1. "Parliamentary Arbitrage and The Case for Regulatory Policy in Parliament", The Theory and Practice of Legislation (2020) (with Alon Jasper). [https://bit.ly/ParliamentaryArbitrage]
 2. "תרגיל בגמישות: רגולציה במצבי משבר" השילוח (גיליון מיוחד בעקבות מגיפת הקורונה); עם יהונתן גבעתי (2020) [https://bit.ly/reg_flex_corona]
 3. "האם הקודקס האזרחי אימץ את המבחן הנכון לסיכול חוזה? – ניתוח תאורטי ודוקטרינרי" המשפט יז(2), 515 (2013). [https://bit.ly/codex_fros]
 4. "הנשר הגדול בשוק ההון – דיני עשיית עושר ולא במשפט ככלי לאכיפת הפרות כלכליות" תאגידים י(3), 273 (2013). [https://bit.ly/unjust_econ]

ניירות מדיניות

 1. "אבני הבניין של הרגולציה: כיצד לבנות מדיניות אפקטיבית" (2021) עם חן נקב. [http://bit.ly/RegBuildingBlocks]
 2. "אי-כללים  (Unrules)– הסדרים לקביעת גבולות הרגולציה" (2021) עם גל וינרבה. [https://bit.ly/unrules_reg]
 3. "הזמנה לרפורמה – התאמות והקלות ברגולציה בתקופת הקורונה" (2020) עם אביחי כהנא. [https://bit.ly/reformpostcorona]
 4. "ציית או הסבר  (comply or explain)– מנגנון רגולציה מתקדמת להכוונת התנהגות" (2020) עם גל וינרבה. [https://bit.ly/comply_or_explain]
 5. "מבוא לכלים רגולטוריים וכלי מדיניות" (2019). [http://bit.ly/Reg_intro1]
 6. "שימוש בסעיפי שקיעה לניהול הרגולציה" (2019) עם אמיר זלאיט, מילכה מרגלית-וייסמן ויעל קולודני. [http://bit.ly/reg_sunsetclause]
 7. "רגולציה ניסיונית: כלים לשיפור איכות הרגולציה באמצעות תחולה מוגבלת" (2019) עם ענת גרימלנד. [http://bit.ly/RegSandBox]
 8. "סיוע לרגולטורים לחולל רפורמות משמעותיות באמצעות מנגנון הגיליוטינה הרגולטורית" (2018) עם יותם אפללו. [http://bit.ly/RegGuillotine]
 9. "רישיון שלילי: כלי אכיפה רגולטורי כחלופה לרישיונות מסורתיים" (2018) עם אמיר זלאיט ותום נדיל. [http://bit.ly/negativelicensing]
 10. "עיקרון הזהירות המונעת – ניתוח ביקורתי" (2018). [http://bit.ly/precautionaryp]
 11. "אישור בשתיקה: מנגנון ברירת מחדל לצמצום עלויות הרגולציה" (2018) עם יותם אפללו. [http://bit.ly/silenceisconsentreg]

%d בלוגרים אהבו את זה: